top of page

Nem ISMS

Nem ISMS gør det muligt for alle virksomheder at arbejde struktureret med IT-sikkerhed, med et ISMS system håndteres alle IT-sikkerhedsrelaterede opgaver i en samlet løsning.

Herved er det nemt at holde overblikket, samarbejde og løbende forbedre IT-sikkerheden.

Nem ISMS er samtidig bygget på markedsledende cloudteknologi fra Microsoft som betyder at du får din egen database fuldt integreret med din Office 365.

Informationsaktiver

Registrer alle dine informationsaktiver og hold styr på beskyttelsen af disse med relationer til behandlinger, backup, antimalware og konkrete foranstaltninger for beskyttelsen af disse.

Risikoanalyse og -håndtering

Lav periodiske risikovurderinger ud fra et opdateret trusselskatalog, og registrer håndtering og foranstaltninger direkte fra de afdækkede risici.

Leverandørstyring

Hold overblik over dine leverandører, udpeg dine kritiske leverandører og registrer leverandørevalueringer.

Skab overblik over dine forsyningskæder ved at registrere underleverandører. 

Softwarestyring

Registrer godkendt software og hold styr på licensaftaler og opdatering af software og hold styr på softwareversioner på enheder og servere.

IT-sikkerhedsdokumenter

Hold styr på dine IT-sikkerhedsdokumenter et sted. Og knyt disse til relevante interessenter fx databehandleraftaler til leverandører.

Foranstaltninger

Hold styr på dine foranstaltninger, hvad enten vi taler om ISO-27001, CIS-18 eller andre standarder, så kan du håndtere foranstaltninger - SoA dokumentet vedligeholdes ligeledes direkte i Nem ISMS.

Årshjul

Hold styr på dine periodiske opgaver, opret et eller flere årshjul, opret relevante periodiske opgaver og tildel ansvaret til de relevante medarbejdere eller teams. Og følg nemt op på om opgaverne løses og dokumenteres som aftalt. 

Sikkerhedshændelser

Opret og håndter alle sikkerhedshændelser nemt, og knyt dem til de relevante leverandører og kunder.

Vil du vide mere?

Start dialogen med os og tag første skridt til at få styr på IT-sikkerheden.

bottom of page