top of page
  • Forfatters billedeKaj Asmussen

Risikostyring som løftestang for IT-sikkerheden

Opdateret: 2. apr.

Du har nok hørt det mange gange, at IT-sikkerhedsarbejdet skal baseres på en risikobaseret tilgang.


Men hvad mener vi med det?

Risikostyring er en afgørende proces for enhver virksomhed. Det gælder indenfor IT-sikkerhed, men det gælder også indenfor en lang række andre områder. Processen handler om at identificere, vurdere, prioritere og ikke mindst håndtere risici effektivt.


Men hvordan gør man dette i praksis?

Det nemmeste er at anvender en struktureret metode og meget gerne et fleksibelt værktøj, da vi jo skal gentage processen løbende.


Anvender du Nem ISMS kan du anvende dette stærke værktøj til løbende at lave alle dine risikoanalyser.


Her er selve metoden kort beskrevet:


Identificér risici

Start med at identificere alle de potentielle trusler som din virksomhed står overfor. Disse vil naturligvis være forskellige alt efter hvilket område du ønsker at analysere.


Er det virksomhedens IT-sikkerhed overordnet? Er det en konkret leverandør der skal evalueres? Eller er det fx jeres egen udvikling af software der skal analyseres?


I Nem ISMS kan du arbejde med forskellige trusselskataloger, og vi har udarbejdet kataloger over de typiske områder som du møder. Men du kan nemt lave dine egne, importere eksisterende eller blot supplere vores trusselskataloger.


På denne måde er det nemt at lave risikoanalyser og at gøre det løbende.


Før du gennemfører risikoanalyser, kan det være relevant at lave en overordnet risikostyringsstrategi. Denne skal styre de helt overordnede rammer - udstukket af ledelsen, herunder virksomhedens risikoappetit og gerne en beskrivelse af risikovurderingsmetode og forståelse af prioriteringen.


Men ellers er proceduren oftest bestående af følgende trin:


Vurdér risici

Når de enkelte risici er identificeret, skal du vurdere dem for at forstå deres sandsynlighed og indvirkning på din virksomhed. I Nem ISMS gøres dette ved at give dem en vægt fra 1-5 for henholdsvis Sandsynlighed og Konsekvens. Ud fra denne vægtning udregnes automatisk en risiko-score. Med denne bliver det nemt at fokusere på de mest kritiske risici.


For at gøre risikoen mere håndgribelig kan det være en god øvelse at tænke i worst-case scenarier og fx sætte en estimeret værdi på skaden, hvis det skulle ske.


Håndtér risici

Efter at de kritiske risici er synliggjort skal disse håndteres. Håndteringen består i at vælge en metode til at styre den enkelte risiko.


Der er overordnet følgende risikohåndteringsstrategier:

  • Acceptere risikoen – dvs. at vi vurderer at risikoen er inden for vores risikoappetit og at vi vælger at leve med risikoen.

  • Undgå risikoen – dvs. vi fjerner den, fx ved at undlade at anvende et risikabelt system, flytte systemer i skyen, ændre på vores processer o.l.

  • Overføre risikoen – fx ved at tegne cyberforsikring eller outsource visse opgaver.

  • Minimere risikoen – dvs. vi minimerer sandsynligheden og/eller konsekvensen af en risiko. Fx ved at forbedre vores backup, øge beskyttelsen, indføre firewall o.l.


For at minimere risikoen iværksættes en eller typisk flere foranstaltninger. I Nem ISMS arbejder vi med foranstaltningskataloger. Dvs. kataloger over best-practice som kan imødegå de typiske risici.


Du kan her basere dig på en række standard foranstaltningskataloger fx ISO-27001, NIST, CIS-18, D-mærket m.fl. eller du kan oprette dine helt egne foranstaltninger fra bunden.


Alle foranstaltninger kan prioriteres med Haster (iværksættes straks), Vigtigt (iværksættes inden for 3 måneder) eller Mindre vigtigt (iværksættes inden for de kommende 12 måneder), denne status sammen med en deadline og ansvarlig gør det nemt at følge op på de iværksatte foranstaltninger.


Du kan sågar lade Nem ISMS oprette en opgave og sende dig en reminder når deadline nærmer sig.


Så risikostyring er en vigtig kompetence for alle virksomheder og med Nem ISMS får du et værktøj til at styre og dokumentere processen, ligesom du får et stærkt værktøj til at følge op på de iværksatte foranstaltninger.


De periodiske risikovurderinger og leverandørevalueringer m.m. oprettes som periodiske opgaver i dit årshjul, på denne måde sikrer du at processen kører løbende.


På denne måde kan du nemt bruge risikostyring som en løftestang i dit løbende arbejde med IT-sikkerheden og du kan som CISO holde overblikket over de iværksatte foranstaltninger og de opgaver som du og dine kolleger skal huske at udføre.


Nysgerrig? Ræk ud og få en uforpligtende snak og demo af risikostyring med Nem ISMS.


Risikostyring som løftestang

8 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page